Principia (norsk)

Frihets Komiteer

Frihets komiteer er en bevegelse grunnlagt på liberale verdier, føderalisme og direkte demokrati og som arbeider for utvikling av disse verdier i det sivile samfunn.

Frihets Komiteene motsette seg mot statlig sentralisering av makt. De kjemper for ett fritt marked, og for reformer som innbefatter disse idealene.

Komiteene er en føderasjon av frie politiske og kulturelle foreninger, som er åpen til alle som støtter frihets og demokratiske idealer.

En hovedkomité som inkludere mer enn 150 intellektuelle, kunstnere og entreprenører virker som moralsk, politisk og kulturel ledelse av bevegelsen. Hovedkomiteen avgjør hovedlinjer for fellesaktivitet.

Lokale komiteer arbeider i forbindelse med konkrete initiativer vedrørende spesifikk problematikk. Lokale komiteer er uavhengige foreninger, som er bindet til hverandre gjennom deres tilslutning til bevegelsens formål.

Ingen begrensning, unntatt selve respekt av bevegelses prinsipper og formål, settes til aktivitetene av enkelte komiteer.

Komiteene kan utføre deres aktivitet på forskjellige nivåer: møter, debatter, offentlige uttalelser, solidaritets- eller protest initiativer, enten alene eller i samarbeid med andre komiteer.

For å opprette en ny komité, kreves det en gruppe av minst 9 personer, som velger en president og en talsmann.

Man kan bli medlem ved å opprette en ny komité eller ved å delta i en allerede eksisterende.
Hver aktivitet utført av komiteene er frivillig. Deltagere tror på mulighet til å spille en aktiv rolle i det sivile samfunn også uten å være politisk aktive.

Minst en gang i året, skal Hovedkomiteen og de lokale komiteene møtes i generalforsamlingen for å diskutere politisk og kulturell tematikk.

(Gianluca Congeddu)