Principia (ukrajins’ka)

Комітети за свободу

Комітети за свободу вірять у цінності ліберальної культури і мають на меті відстоювати їх у цивілізованому суспільстві. Комітети являють собою федерацію незалежних політично-культурних об”єднань, відкритих усім, хто хоче засвідчити свою відданість ідеалам свободи і демократії.

Комітети виступають проти будь-яких форм авторитаризму й бюрократичного державного устрою та захищають усі типи свободи!

Комітети за свободу протистоять бюрократичному державному устрою, централізмові, політичному й профспілковому бюрократизмові. Вони борються за вільний ринок, державні реформи, демократичні зміни і за культуру поза впливами будь-якої влади. Комітети сповідують засади свободи, які привели до падіння Берлінського муру в 1989 році, вони також виступають проти старих і нових реакційних режимів.

Комітет, що головує, складається з понад 150 інтелектуалів, митців і підприємців. На нього покладено обов”язок морального, культурного і політичного гаранта руху, саме він визначає основні напрямки його діяльності.

Територіальні Комітети висувають конкретні ініціативи з певних тем. Вони являють собою спонтанні структури, незалежні в своїх статутах і діяльності, пов”язані між собою тим, що поділяють основні принципи руху. Жодні обмеження, крім поваги до спільних культурних і моральних прагнень, ніяким чином не стосуються діяльності окремих Комітетів: це і є для нас справжній федералізм, що доводить принципи свободи.

Комітети можуть здійснювати свою культурну та політичну діяльність на різних рівнях: зустрічі, дебати, мітинги, демонстрації, пропозиції, ініціативи солідарності або протесту, вияв громадської позиції. Вони можуть діяти незалежно або спільно з іншими Комітетами.

Для того, щоб створити новий Комітет, достатньо групи не менш як із 9 осіб, яка повинна обрати свого президента й виконавчого представника.

Можна вступити індивідуально до вже існуючого Комітету або створити новий Комітет. Як альтернатива, можна належати до котрогось із Комітетів, не беручи в ньому безпосередньої участі, а лише підтримуючи його своїми ідеями та внесками.

Будь-яка діяльність усередині всіх Комітетів добровільна. Члени Комітетів вірять у можливість зробити свій внесок у цивілізоване суспільство навіть поза професійною політикою.

Щонайменше один раз на рік Комітет, що головує, і територіальні Комітети зустрічаються на Генеральній Асамблеї, де обговорюють важливі політичні й культурні питання.

( Olena Ponomareva)