Principia (svenska)

Frihetskommittéer

Frihetskommittéerna tror på den liberala kulturens värden och avser att främja dem i samhället. De bildar en federation av fria politiska och kulturella föreningar, öppna för alla som vill ge sitt stöd till frihetens och demokratins ideal.
Kommittéerna är mot alla former av auktoritärt och statligt tänkande och vill försvara samtliga friheter!
Frihetskommittéerna bestrider statens auktoritära och centrala makt och de politiska och syndikalistiska byråkratierna. De vill främja den fria marknaden, statens reformer, demokratin och en kultur som inte är identifierbar med makten. De inspireras av de frihetsprinciper som ledde till fallet av Berlinmuren 1989 och kämpar mot samtliga gamla och nya regimer.
En ledande Kommitté bestående av drygt 150 intellektuella, konstnärer och företagare fungerar som rörelsens etiska och politiska garant. Den urskiljer huvudlinjerna i den gemensamma aktiviteten.
Kommittéerna på plats främjar konkreta initiativ om specifika ämnen. De är spontana och självständiga organ med egna stadgar och förenas genom att erkänna rörelsens grundprinciper. Ingen gräns finns för de enskilda Kommittérnas aktivitet inom respekten för de allmänna kulturella och politiska målen: detta är för oss den riktiga federalismen tillämpad på frihetens principer.
Kommittéerna kan agera som kulturell och politisk stimulans på olika nivåer: möten, debatter, manifestationer, förslag, initiativ av solidaritet, offentliga ställningstaganden. De kan agera egenhändigt eller i samspel med andra Kommittéer.
För att bilda en ny kommitté krävs en grupp på åtminstone 9 personer som inom sig skall välja en ordförande och ett språkrör.
Man kan skriva in sig individuellt i en redan existerande Kommitté eller bilda en ny. Alternativt kan man ingå i Kommittéerna utan att deltaga aktivt, men genom att stödja dem med förslag och bidrag. Varje aktivitet inom Kommittéerna är frivillig. De som deltar tror på möjligheten att engagera sig i samhället även utanför sina professionella yrken. Huvudkommittén och Kommittéerna på plats sammanträder minst en gång om året i den Allmänna Församlingen som beslutar om ämnen av politisk och kulturell relevans.